طرح درس ها
1397/12/4 | دسته بندی : جامعه شناسی
هر جامعه بشری نیز مبتنی بر مغناطیس های اجتماعی درونی خویش دارای جزر و مدهایی است که گاه در مفهوم «افکارعمومی» تبلور می یابد و شناخت آن به بهبود وضعیت زندگی کمک شایانی می نماید. بر پیچیدگی های فهم هر جامعه گسترده شدن مصرف وسایل ارتباطی و رسانه های گروهی را باید افزود. مبانی و مبادی شکل گیری افکارعمومی و اثرگذاری آن از موضوعاتی است که مورد تحقیق و پژوهش اندیشمندان و مورد توجه و تحلیل سیاستمداران و سیاست¬گذران قرار گرفته است.
...................................................................
1397/10/19 | دسته بندی : جامعه شناسی رسانه
مطالعه افکارعمومی از زوایای مختلفی قابل بررسی است و مهم این جاست که بتوان در امروز آن را فهمید و درک کرد.
...................................................................
1395/9/1 | دسته بندی : جامعه شناسی رسانه
با گسترده شدن اتفاده از وسایل ارتباط جمعی، شکل دهی به افکارعمومی و اثرگذاری افکارعمومی از وضعیت¬هایی است که مورد تحقیق و پژوهش اندیشمندان و مورد توجه و تحلیل سیاستمداران و سیاست¬گذران قرار گرفت. آنگاه که سخن از افکار عمومی به میان می آید نوعی از تاثیر جمعی را می¬توان در نظر داشت که با سطوح فردی هرچند قابل جمع است اما بسیار متفاوت است
...................................................................
1395/1/4 | دسته بندی : جامعه شناسی
آنگاه که سخن از افکار عمومی به میان می آید نوعی از تاثیر جمعی را می­توان در نظر داشت که با سطوح فردی هرچند قابل جمع است اما بسیار متفاوت است. تلاش می گردد در این ترم تحصیلی علاوه بر مفهوم شناسی و نظریه شناسی افکارعمومی اصولی کاربردی نیز که برای آینده مدیر فرهنگی یعنی فارغ التحصیل این رشته بدان نیازمند خواهد بود، ارائه گردد.
...................................................................
1394/7/11 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
با رشد شهرنشینی به عنوان یک زیست فرهنگی جدید، تغییرات جدی در سبک، شیوه و سیاق زندگی مردم در سراسر جهان پدید آمد. این تغییرات از سطح خرد فردی تا سطح کلان سیاسی و اجتماعی به معنای اداره جامعه و تشکیل حکومت قابل ملاحظه است. یکی از تغییرات جدی را می توان در شکل گیری مفهوم مبهم اما پرکاربرد و پربسامد «افکارعمومی» دانست.
...................................................................
1393/11/24 | دسته بندی : جامعه شناسی
کلیات روش تحقیق در علوم انسانی از اشتراک برخوردار است و می¬بایست متناسب با هر رشته از آن بهره جست. همانطور که شناخت مسائل اجتماعی برای یک مدیر فرهنگی-هنری ضروری است، روش دستیابی و فهم مسائل نیز ضروری به نظر می¬رسد.
...................................................................
1393/7/13 | دسته بندی : جامعه شناسی
به طور کلي منظور از روش تحقيق و پژوهش، ارائة مهارت‌ها و تجربه‌هايي است كه دست‌يابي به هدف های علمی را آسان‌تر و عملي‌تر مي‌سازد و با صرف وقت كمتر، نتايج بيشتري به دست مي‌آيد.
...................................................................
1393/6/28 | دسته بندی : جامعه شناسی رسانه
بی تردید افکارعمومی واژه ای است پرمناقشه که با ظهور رسانه های جمعی بر حساسیت و ابعاد آن افزوده شده است و با توجه به گستره وسیع وسایل ارتباط جمعی و نیز تغییرات سریع آن و تاثیر جدی بر جهان امروزی که از آن به جهانی شدن تعبیر می شود، فهم و درک رسانه از اهمیت به سزایی برخوردار است.
...................................................................
1393/1/8 | دسته بندی : جامعه شناسی
درس آسیب شناسی فرهنگی جامعه تلاش است تا از لایه های فرهنگی جامعه ایرانی مورد بررسی قرار گیرد. در ابتدای طرح درس منابع اصلی مورد نظر آمده است و برای هر جلسه نیز منابعی که مورد استفاده قرار گرفته است بیان گریده.
...................................................................
1392/7/11 | دسته بندی : جامعه شناسی رسانه
درس افکار عمومی و وسایل ارتباط جمعی، به بررسي چندوجهی حضور رسانه ها در دنیای امروز و تلاش برای شکل دهی و اقناع افکار عمومی است. افکارعمومی واژه ای است پرمناقشه که با ظهور رسانه های جمعی بر حساسیت آن افزوده شده است
...................................................................
آخرین مطالب
موضوع: درآیینه رسانه
1398/6/20 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: چند رسانه ای
1398/6/20 | دسته بندی : مطالعات شیعی
.......................................
موضوع: کتاب
1398/6/20 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: مصاحبه
1398/6/20 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: نوشته
1397/12/4 | دسته بندی : جامعه شناسی هنر
.......................................
موضوع: طرح درس
1397/12/4 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: طرح درس
1397/10/19 | دسته بندی : جامعه شناسی رسانه
.......................................
موضوع: نوشته
1397/10/19 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: کتاب
1397/8/17 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
.......................................
موضوع: مقاله
1397/8/17 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
.......................................
موضوع: نوشته
1397/8/15 | دسته بندی : مطالعات شیعی
.......................................
موضوع: نوشته
1397/8/15 | دسته بندی : مطالعات شیعی
.......................................
موضوع: نوشته
1397/8/15 | دسته بندی : مطالعات شیعی
.......................................
موضوع: نوشته
1397/8/15 | دسته بندی : مطالعات شیعی
.......................................
موضوع: نوشته
1397/8/15 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: نوشته
1397/8/15 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: نوشته
1397/8/15 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: نوشته
1397/8/15 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: نوشته
1397/8/15 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................
موضوع: نوشته
1397/8/15 | دسته بندی : جامعه شناسی
.......................................