نوشته ها
1397/5/17 | دسته بندی : جامعه شناسی رسانه
نوع زندگی جاری در شبکه‌های اجتماعی مجازی را می‌توان در اصطلاحی که میشل فوکو درباره فضای «هیتروپیایی» وضع کرده، گنجاند. «هیتروپیا» عنوانی است که او برای «فضای دیگر» یا «دیگر فضا» برگزیده بود...
...................................................................
1397/4/13 | دسته بندی : جامعه شناسی رسانه
گفت و گو پیرامون فضای مجازی چون اشعار سعدی شیرازی سهل و ممتنع است. از سویی چون همه گیر و همه جایی شده است، همگان خود را محق می دانند که چون محقق پیرامون آن صحبت کنند. از دیگر سو پیچیدگی هایی در این فضای جدید وجود دارد که بحث پیرامون آن را دشوار می نماید.
...................................................................
1397/3/29 | دسته بندی : جامعه شناسی
شهرهاي بزرگ و شهر‌هاي مدرن ضد «امرعاشقانه» هستند چرا كه با دامن زدن به زيست انساني و تشديد مصرف، شيئي‌شده‌گي انسان اتفاق تام و تمامي است كه شهر جديد رقم مي‌زند. شخصيت همه‌جانبه و چندبعدي انسان در ميان ابرهاي غبارآلود خودرو و ترافيك و جمعيت انبوه اتوبوس و مترو پنهان مي‌كند. توليدات مختلف به ظاهر هنري در پس پرده صنعتي شده جامعه شهري، «تخيلات هنري» را جاي‌نشين «خيالات هنري» مي‌كند.
...................................................................
1397/1/29 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
در واقع این ارزشها هستند که به افراد کمک می کند کنش خیر یا شر، مطلوب و نامطلوب و بد و خوب را از یکدیگر تمیز دهند. از آنجا که عموم مردم یعنی من و شمای غیر از وجه تخصصی خودمان، هر صبح تا شام با خوب و بدها در زندگی روزمره سر و کار داریم، کمتر به اصل و اساس آن توجه می کنیم. اما به راستی ارزشها در یک جامعه از چه اهمیتی برخوردار هستند؟
...................................................................
آخرین مقالات
TopButtonDownButton
1396/7/3 | دسته بندی : مطالعات شیعی
1394/12/26 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
دیده شده ترین ها
TopButtonDownButton
1393/1/8 | دسته بندی : جامعه شناسی
1392/7/11 | دسته بندی : جامعه شناسی رسانه
1392/7/11 | دسته بندی : -
روز شمار: چهار شنبه 25 مهر 1397

مجموعه تاملات وی پیرامون رابطه هنر با دین، رسانه با دین و تعامل این حوزه ها با جامعه از دغدغه های فکری اش بوده که در مقالات متعدد و یادداشتهای متنوع منعکس شده است.


لبیک یا حسین

کتاب ها
گالری تصاویر