نوشته ها
1397/3/29 | دسته بندی : جامعه شناسی
شهرهاي بزرگ و شهر‌هاي مدرن ضد «امرعاشقانه» هستند چرا كه با دامن زدن به زيست انساني و تشديد مصرف، شيئي‌شده‌گي انسان اتفاق تام و تمامي است كه شهر جديد رقم مي‌زند. شخصيت همه‌جانبه و چندبعدي انسان در ميان ابرهاي غبارآلود خودرو و ترافيك و جمعيت انبوه اتوبوس و مترو پنهان مي‌كند. توليدات مختلف به ظاهر هنري در پس پرده صنعتي شده جامعه شهري، «تخيلات هنري» را جاي‌نشين «خيالات هنري» مي‌كند.
...................................................................
1397/1/29 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
در واقع این ارزشها هستند که به افراد کمک می کند کنش خیر یا شر، مطلوب و نامطلوب و بد و خوب را از یکدیگر تمیز دهند. از آنجا که عموم مردم یعنی من و شمای غیر از وجه تخصصی خودمان، هر صبح تا شام با خوب و بدها در زندگی روزمره سر و کار داریم، کمتر به اصل و اساس آن توجه می کنیم. اما به راستی ارزشها در یک جامعه از چه اهمیتی برخوردار هستند؟
...................................................................
1396/11/8 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
مقدمه ای که برای کتاب «روایت انتخابات 1396» نوشته ام درددلی است از آن ایام و روایتی است بدون روتوش از ایسپا، هرچتد با اندکی سانسور. باشد که زمانی باز ناگفته هایی را بتوانم بازگویم.
...................................................................
1396/7/3 | دسته بندی : جامعه شناسی
در حقيقت امواج شكل گرفته پس از اين واقعه هولناك بيشتر شبيه به يك «سونامي افكار عمومي» است كه براي چندمين بار شاهد آن هستيم.
...................................................................
آخرین مقالات
TopButtonDownButton
1396/7/3 | دسته بندی : مطالعات شیعی
1394/12/26 | دسته بندی : جامعه شناسی سیاسی
دیده شده ترین ها
TopButtonDownButton
1393/1/8 | دسته بندی : جامعه شناسی
1392/7/11 | دسته بندی : جامعه شناسی رسانه
1392/7/11 | دسته بندی : -
روز شمار: جمعه 1 تیر 1397

مجموعه تاملات وی پیرامون رابطه هنر با دین، رسانه با دین و تعامل این حوزه ها با جامعه از دغدغه های فکری اش بوده که در مقالات متعدد و یادداشتهای متنوع منعکس شده است.


لبیک یا حسین

کتاب ها
گالری تصاویر